7 oktober - Ledenvergadering

voorzitter hamerGeacht lid,

het bestuur van SV Helenaveen/Griendtsveen nodigt u hierbij uit voor de Algemene Jaarvergadering die gehouden zal worden op:

DONDERDAG 7 OKTOBER OM 21.00 IN DE KANTINE OP SPORTPARK DE STIKKER SV HELENAVEEN/GRIENDTSVEEN

AGENDA

1. Opening
2. Notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 24 september 2020 (deze liggen 2 uur voor aanvang van de vergadering voor iedereen ter inzage)
3. Jaarverslag 2020-2021
4. Financieel verslag 2020-2021
5. Vaststellen contributie
6. Verkiezing kascommissie
7. Mededelingen
8. Bestuur - voordracht extra bestuurslid: Sylvian Koopmans
9. Rondvraag
10. Sluiting

Wij hopen jullie allen op deze vergadering te mogen begroeten,
met vriendelijke sportgroeten,

Namens het bestuur van SV Helenaveen/Griendtsveen