Personal data

SEPA Machtiging

Aanmelding en opzegging van het lidmaatschap kan alleen per brief of per e-mail bij de ledenadministratie van SV Helenaveen-Griendtsveen. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan R.K. Sportvereniging Helenaveen doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie, te incasseren boetes van de KNVB en achterstallige betalingen van de kantine, en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van R.K. Sportvereniging Helenaveen. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Privacy (AVG)

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op internet, Apps en social media plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken. Meer informatie over hoe wij met onze gegevens omgaan vindt u op onze privacy-pagina.

 

Toestemmingsverklaring

Met dit formulier geef ik R.K. SPORTVERENIGING HELENAVEEN, handelend onder de naam SV HELENAVEEN-GRIENDTSVEEN (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder genoemde gegevensverwerkingen:

 1. Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.
 2. Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op internet, apps en social media alsook wedstrijdverslagen.
 3. Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto:
  * op de website
  * in het clubhuis
  * in de kantine
  * Bij sponsors
 4. Mijn naam en telefoonnummer via onze afgeschermde website, appgroep, lijst in het clubgebouw beschikbaar te stellen zodat andere leden mij kunnen benaderen.
 5. Zolang als de toestemming niet is ingetrokken na beëindiging van mijn lidmaatschap mag ik benaderd worden voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.


Powered by BreezingForms